ธรรมะสปา Dharma Spa by Aj. Mitsuo Kuesuko

อ่านหนังสือ “ธรรมสปา”
ของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
มีประโยคจังๆจี๊ดๆอยู่บางประโยค
ขอตัดแบ่งเก็บไว้หน่อย ณ ที่นี้ละกัน


บอกกับตัวเองว่า “ชีวิตคือการต่อสู้”

ต่อสู้กับความยากจน ต่อสู้กับการเสื่อมยศ ต่อสู้กับคำคนนินทา
คนนี้ทำให้เสื่อมลาภ คนนี้ทำให้เสื่อมยศ
คนนี้ทำให้เป็นทุกข์ คนนี้ขี้นินทา

ศัตรูล้วนมากมาย
… ในความรู้สึกของเราเองทั้งสิ้น

เมื่อเกิดอารมณ์ไม่พอใจ

อย่าโทษว่าคนอื่นเป็นต้นเหตุ

แต่บอกตัวเองว่า นี่คือความไม่สบายใจ

ตราบใดที่ยังมีกิเลส ย่อมมีปัญหา ย่อมมีทุกข์
ซึ่งล้วนเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองทั้งนั้น

เรามักมองไม่เห็น มองข้ามความผิดของตน
แต่สังเกตความไม่ดีของคนอื่นได้อย่างชัดเจน

แม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ตาม

ชีวิตคู่เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้กันและกัน
แต่พอนานไป

วิชาเรียนรู้การให้อภัยซึ่งกันและกัน
กลับได้ใช้มากกว่า

อารมณ์รักก็มีลักษณะเช่นเดียวกับอุปาทาน

จึงไม่ควรเอามาตัดสินปัญหาใหญ่ๆในชีวิต

เรามักเปรียบเทียบกับคนอื่น
จนคิดอยากได้อยากมีแบบเขา

ไม่ใช่ว่าทุกข์เพราะไม่มี

แต่กลายเป็น…เพราะมีไม่พอ

การเป็นที่รักของผู้อื่นนั้นไม่ยากเลย

เพียงแค่…

โอบอ้อมอารี

ปิยวาจาน่าฟัง

เกื้อกูลผู้อื่น

วางตนเหมาะสมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

มีทุกข์และสุขเคล้ากันอยู่ในชีวิตคู่

ในความจริง…เกือบทุกคู่จะมีทุกข์เสียมากกว่า

รับความจริงข้อนี้ได้
ก็เพิ่มความสุขมากขึ้นแล้ว

เด็กโหยหารัก…ยากที่จะมีจิตใจดี

ขันธ์ 5 เป็นของหนักที่เราแบกเอาไว้

ตรงไหน ๆ ก็ของเราทั้งนั้น

เป็นตัวการที่ทำให้เกิดทุกข์ในทุกวันนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: